Sidsel Graff Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sidsel Graff Iversen

Mons Lie, Sidsel Graff Iversen, Grethe S. Tell, Inger Njølstad
05.02.2004
Det må etableres et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer i Norge. Dette bør skje ved å utnytte Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og de medisinske kvalitetsregistre som...