Sidsel Bjering

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sidsel Bjering (f. 1975)

er lege i spesialisering ved Barnemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Mikrobiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Sidsel Bjering
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media