Sheik Ryaz Yaseen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Sheik Ryaz Yaseen er spesialist i nevrologi, overlege og lege i ALS-teamet.

Artikler av Sheik Ryaz Yaseen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media