Sergio Haro

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sergio Haro

Steinar Konradsen, Tommy Mathisen, Sergio Haro
26.01.2016
En tidligere stort sett frisk mann ble lagt inn på en kommunal øyeblikkelig hjelp-avdeling på grunn av akutte ryggsmerter. Årsaken skulle vise seg å være langt mer alvorlig enn først antatt...
Steinar Konradsen, Tommy Mathisen, Sergio Haro
15.03.2016
Vi vil takke Schwartz for hans kommentar. Den bidrar til å utdype et av hovedpoengene i artikkelen vår. Allmennmedisinen er full av usikkerhet, og ofte tas beslutninger basert på usikre symptomer og...