Sella Aarrestad Provan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

og

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt med idé, utforming av studien, tolking av data samt utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Sella Aarrestad Provan er ph.d., spesialist i revmatologi, overlege og forsker. Hun har erfaring med videokonsultasjoner.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sella Aarrestad Provan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media