Sayied Abdol Mohieb Hosainey

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sayied Abdol Mohieb Hosainey (f. 1981) er lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Sayied Abdol Mohieb Hosainey
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media