Satish Kumar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Satish Kumar

Jan Martin Maltau, Satish Kumar, Kulbir Singh, Trude Sildnes, Eskild Busch
06.03.2003
Myoma uteri er den vanligste godartede tumor hos kvinner og kan være assosiert med betydelige plager, som blødningsforstyrrelse, smerter, dysmenoré, dyspareuni og trykksymptomer. Behandling har i...
Per Erling Dahl, Kulbir Singh, Rolf Busund, Satish Kumar, Kjetil Andreassen, Line Eriksen, Liv-Hege Johnsen, Steinar Solberg
23.10.2003
Første stentgraftbehandling for abdominalt aortaaneurisme ble beskrevet i 1991 ( 1 ). Ingen randomiserte studier er gjort, men metoden synes å redusere mortalitet og morbiditet på kort sikt i forhold...
Anders Vik, Satish Kumar, Kulbir Singh, John-Bjarne Hansen
14.08.2003
Innleggelse av ventrikuloatrial shunt var tidligere vanlig hos barn med hydrocephalus ( 1 ). Dette kan føre til en rekke komplikasjoner, hvor sepsis, akutt lungeemboli og utvikling av cor pulmonale...