Sarah Sæther

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sarah Sæther

Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
The climacteric is the period immediately before and after the menopause, which marks the end of a woman’s fertile period. The menopause is a natural life phase, but in the 1960s and 70s it assumed...
Sarah Sæther, Kjersti Bakken, Eiliv Lund
12.06.2012
Klimakteriet er tiden rett før og etter menopause, som markerer slutten på kvinnens fertile periode. Menopausen er en naturlig fase i kvinners liv, men fikk i 1960- og 70-årene mer status som en...