Sara Rise Langlo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Rise Langlo

Sara Rise Langlo
20.11.2008
Nasjonalt kompentansesenter for amming Bryst er best 43 min. DVD. Oslo: Helse-Info, Video Vital, 2008. Pris NOK 199 De aller fleste kvinner innlagt i norske barselavdelinger eller på sykehotell etter...
Sara Rise Langlo, Maria Ramberg, Berit Grøholt
28.08.2003
Forekomsten av selvmord og selvskadende atferd har økt betydelig i Norge i etterkrigstiden ( 1 ). Blant ungdom i aldersgruppen 14 – 19 år er selvmordsraten nesten firedoblet fra 1960-årene og frem...