Sara Namek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse av data, litteratursøk og utarbeiding og godkjenning av innsendt manus.

Sara Namek er lege i spesialisering i kirurgi i Danmark. Hun er tidligere LIS1-lege ved Ullevål sykehus.

Artikler av Sara Namek
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media