Sara Marie Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med idé, i utforming og gjennomføring av undersøkelsen, datainnsamling og alle deler av manusarbeidet.

Sara Marie Nilsen er ph.d. i samfunnsmedisin og forsker.

Artikler av Sara Marie Nilsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media