Sara Germans

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sara Germans

Hanne Indermo Solhaug, Sara Germans, Elisabeth Bratland Romuld, Olav Kristiansen
10.01.2012
Denne kasuistikken beskriver differensialdiagnostiske overveielser hos en pasient med schizofreni som brukte klozapin. Han ble henvist med en uavklart somatisk og psykiatrisk tilstand. En mann i 50-...