Samantha S. Adams

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Samantha S. Adams

Mathias Barra, Jonas C. Lindstrøm, Samantha S. Adams, Liv A. Augestad
15.12.2015
Being able to estimate the expected number of non-elective births on a given day, and thus how the activity in maternity wards will vary through the week and the year, is a considerable advantage for...
Mathias Barra, Jonas C. Lindstrøm, Samantha S. Adams, Liv A. Augestad
15.12.2015
Å kunne estimere forventet antall ikke-elektive fødsler på en gitt dag, og dermed hvordan aktiviteten på fødeavdelinger vil variere gjennom uken og året, er av stor nytte for fødeklinikkledere og...