Safa Saleh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Safa Saleh

Idun Bakke Bø, Lene Erikson, Anita Sandmo Lyngøy, Safa Saleh
18.09.2017
Fever of unknown origin can be a diagnostic challenge, particularly when symptoms and signs are non-specific and examinations reveal no objective findings. Our patient had previously undergone...
Idun Bakke Bø, Lene Erikson, Anita Sandmo Lyngøy, Safa Saleh
18.09.2017
Feber av ukjent årsak kan være en diagnostisk utfordring, særlig når symptomer og tegn er uspesifikke og undersøkelser ikke avdekker objektive funn. Vår pasient hadde tidligere gjennomgått ulike...