Sabine Piepenstock Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Enhet for sykehjemsmedisin

Bergen kommune

Hun har bidratt med utforming, tolking av data, revisjon og godkjenning av innsendte manuskript.

Sabine Piepenstock Solheim er spesialist i indremedisin og i geriatri og overlege.

Artikler av Sabine Piepenstock Solheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media