Ruth Sletteberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevroradiologisk enhet

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: godkjenning av innsendte manusversjon.

Ruth Sletteberg er spesialist i radiologi og overlege i team for nevrovaskulær intervensjon.

Artikler av Ruth Sletteberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media