Ruth Sletteberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : uxruet@ous-hf.no

Nevroradiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Ruth Sletteberg er spesialist i radiologi og overlege. Hun jobber i team for nevrovaskulær intervensjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ruth Sletteberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media