Ruth Riise

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ruth Riise

Olav H. Haugen, Gunnar Høvding, Ruth Riise
22.01.2004
Downs syndrom er i dag den hyppigste årsak til mental retardasjon i vestlige land. Det er også den vanligste kromosomfeil hos levendefødte, med en insidens på omkring 1,5 av 1 000 fødsler ( 1 ). Det...
Ruth Riise, Britt Gundersen, Solveig Brodal, Per Bjerke
20.01.2005
Ifølge Verdens helseorganisasjons definisjon er hjerneslag en rask utvikling av globale eller fokale forstyrrelser i hjernens funksjoner som vedvarer med enn 24 timer eller leder til død, der...