Ruth-Anne Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ruth-Anne Larsen (f.1972) er fagansvarlig bioingeniør ved Avdeling for klinisk farmakologi, og er ansvarlig for mottak og fordeling av prøver.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Artikler av Ruth-Anne Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media