Rune Svenningsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Svenningsen

Rune Svenningsen, Anton Langebrekke, Erik Qvigstad
06.09.2007
Ektopiske graviditeter omfatter alle graviditeter implantert utenfor uterinhulen. Samlet insidens er 20 per 1 000 graviditeter ( 1 ), hvorav 97 % lokaliseres i egglederne ( 2 ). Den proksimale del av...
Rune Svenningsen, Nils-Halvdan Morken, Jarl A. Kahn
07.09.2006
HELLP-syndromet (H = hemolyse, EL = elevated liver enzymes, LP = low platelets) – en alvorlig form for preeklampsi – ble første gang beskrevet av Weinstein i 1982 ( 1 ). Diagnosen stilles ut fra...