Rune Rimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Rimstad

Rune Rimstad
08.10.2020
Train accidents, major fires and terrorist attacks may result in a large number of injured patients simultaneously. Which patients should be treated first when resources are so scarce that we need to...
Rune Rimstad
02.10.2020
Togulykker, store branner eller terrorangrep kan føre til at det er mange skadde pasienter samtidig. Hvilke pasienter skal behandles først når ressursknapphet gjør at vi må velge? Helsedirektoratet...
Rune Rimstad
19.03.2018
Tor Jørgen Melien Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941–2016. 517 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-8265-175-2 Denne historiske fremstillingen av Forsvarets sanitet...