Rune Markhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Markhus

Rune Markhus
23.05.2017
Dr. Nakken beskriver i Tidsskriftet nr. 7 – 8/2017 et av legelivets paradokser med økende subsubspesialisering i dagens medisin: Jo flinkere man blir i noe, desto mindre kan man brukes til ( 1 ). På...
Marte Roa Syvertsen, Rune Markhus, Kaja Kristine Selmer, Karl O. Nakken
07.08.2012
Epilepsi deles i to hovedformer: fokal og generalisert. Ved fokale epilepsier er den epileptiske aktiviteten begrenset til én hemisfære, mens ved de generaliserte er begge hemisfærer involvert. Av de...
Karl O. Nakken, Erik Sætre, Rune Markhus, Morten I. Lossius
05.03.2013
Til tross for at epilepsi sannsynligvis er underdiagnostisert blant eldre ( 1 , 2 ), er både insidens og prevalens av epilepsi nå høyere blant dem som er over 65 år enn i noen annen aldersgruppe ( 3...