Rune Karlson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Karlson

Rune Karlson
21.02.2012
I jakten på årsaker til kronisk utmattelsessyndrom er evolusjonær kausalitet blitt viet lite oppmerksomhet. Tilstandens fenotypiske uttrykk kan ha økt individers forventede genetiske bidrag til...
Rune Karlson
12.06.2012
I Tidsskriftet nr. 9/2012 skriver Iver Mysterud at han ikke kan se hvordan kronisk utmattelsessyndrom kan ha vært adaptivt i et fortidsmiljø der overlevelse var avhengig av jakt og sanking. Mysterud...