Rune A. Høglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune A. Høglund

Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
20.08.2019
A young woman arrived at hospital after a new-onset seizure. Over the following months, she was hospitalised multiple times with serious neurological deficits, which turned out to be due to a...
Rune A. Høglund, Aija Z. Myro, Svetozar Zarnovicky, Trygve Holmøy
19.08.2019
En ung kvinne innkom med førstegangs krampeanfall. De påfølgende månedene ble hun innlagt flere ganger på sykehus med alvorlige nevrologiske utfall, som viste seg å skyldes en relativt nylig...