Rune Hennig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rune Hennig (f. 1952) er spesialist i nevrokirurgi, overlege og professor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Fagområdet nevrokirurgi

Nevro- og ortopediklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Tromsø

Artikler av Rune Hennig
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media