Rune Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rune Amundsen

Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Rune Amundsen, Stein Bergan
18.10.2011
Livslang behandling med immundempende legemidler er nødvendig etter organtransplantasjon for å forebygge avstøtningsepisoder og bevare transplantatet. Et vedlikeholdsregime består ofte av en...