Runa Helen Kaldestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Runa Helen Kaldestad

Runa Helen Kaldestad, Lisbeth Wingaard, Thor Willy Ruud Hansen
20.09.2002
Tabell 1 Påviste hørselstap hos nyfødte i barselavdelingen (3103 undersøkte) Ensidig Dobbeltsidig Høygradig Moderat Høygradig Moderat Totalt Nevrogent 1 – 1 1 3 Mekanisk – – – 1 1 Preliminær diagnose...