Roy Bremnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roy Bremnes

Truls Myrmel, Per Erling Dahl, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
01.04.2004
I Tidsskriftet nr. 3/2004 presenterer Hans Rostad og medarbeidere resultater ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge ( 1 ). Deler av presentasjonen og kommentarene i diskusjonen burde etter...
Stein Sundstrøm, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
10.02.2001
På verdensbasis er lungekreft den hyppigste årsak til kreftdød. I USA, hvor denne sykdommen tar flere liv enn brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft til sammen, utgjør død av lungekreft...
Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Fjellbirkeland, Lilach Kleinberg, Sarah Ariansen, Peter Jebsen, Helge Scott, Tom Dønnem, Roy Bremnes, Thomas Berg, Bjørn Henning Grønberg, Hong Yan Dai, Sissel Gyrid Freim Wahl, Kjersti Mangseth, Lars Helgeland
30.04.2012
Lungekreft rammer årlig over 2 500 personer i Norge ( 1 ). Flere enn 2 100 dør hvert år, hvilket gjør sykdommen til den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall. Ca. 80 % har ikke-småcellet...