Roy Andre Lyså

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Roy Andre Lyså (f. 1967)

er siv.ing. innen bioteknologi og dr.scient i farmakologi. Han er avdelingsingeniør ved Medisinsk farmakologi og toksikologi, Institutt for medisinsk biologi.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Forskningsgruppe for medisinsk farmakologi og toksikologi

Institutt for medisinsk biologi

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

Artikler av Roy Andre Lyså
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media