Rønnaug Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Rønnaug Solberg er ph.d., spesialist i barnesykdommer, neonatolog, overlege ved Sykehuset i Vestfold og forsker ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har vært leder for arbeidsgruppen som har utarbeidet Veileder for diagnostikk og behandling av stramt tungebånd hos spedbarn.

Artikler av Rønnaug Solberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media