Rolf A. Walstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf A. Walstad

E. Arne Høiby, Rolf A. Walstad
04.12.2008
I de senere årene er nye og viktige farmakokinetiske og -dynamiske mekanismer blitt avklart. Dette har stor betydning for valg av optimale doseregimer, men har i liten grad fått gjennomslag i...
Andreas Austgulen Westin, Rolf A. Walstad, Olav Spigset
17.12.2009
Det har vært vanlig å anbefale at penicillin skal inntas utenom måltider for å øke absorpsjonen. Sett i lys av dagens kunnskap om dets farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper bør man gå bort...
Oddbjørn Brubakk, Rolf A. Walstad
15.05.2003
Kronisk bronkitt defineres som en tilstand med hoste og ekspektorasjon som har vart i minst tre måneder i minst to påfølgende år. Ofte foreligger også en komponent av luftstrømsobstruksjon som ikke...