Rolf Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Steen

Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
08.05.2018
A man in his late teens collided head-on with a semi-trailer. He was conscious and oriented before, during and after reaching trauma triage. A fractured femur and bilateral tibia and fibula fractures...
Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
04.05.2018
En mann i slutten av tenårene kolliderte front mot front med et vogntog. Han var våken og orientert før, under og etter traumemottak. Det ble påvist femurfraktur og bilaterale tibia- og...
Tor-Bjarne Nymark, Hedda Soløy-Nilsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
01.02.2007
En 38 år gammel nordlending med langvarig misbruk av blant annet amfetamin og kokain hadde hatt magesmerter det siste året og gikk ned ca. 20 kg i vekt. I Oslo fikk han slag mot mageregionen under en...
Kristin Lif Breivik, Ricardo Laurini, Rolf Steen, Karl Bjørnar Alstadhaug
14.05.2009
En 61 år gammel mann utviklet radierende ryggsmerter, deretter gangvansker. Han ble innlagt med paraparese og blæreparese. Under oppholdet fikk han i tillegg blant annet oculomotorius- og...