Rolf Lindemann †

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rolf Lindemann (1942 – 2012) var overlege, dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han arbeidet som neonatolog fra 1976, først ved Barneklinikken ved Rikshospitalet og fra 1979 ved Barneavdelingen, Ullevål sykehus. Han var tilknyttet Universitetet i Oslo fra 2001.

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Nyfødtintensiv avdeling

Artikler av Rolf Lindemann †
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media