Rolf Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sykehusapoteket Lillehammer

Sykehusapotekene HF

Han har bidratt med utforming av problemstilling, datainnsamling, analyse og tolkning av data, utarbeiding og revisjon av manus.

Rolf Johansen er cand.pharm. og pensjonert sykehusfarmasøyt.

Artikler av Rolf Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media