Rolf J. Furuli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf J. Furuli

Rolf J. Furuli
30.09.2014
A «Perspectives» article about refusing blood transfusion was recently published in the Journal of the Norwegian Medical Association ( 1 ). I understand the article as an appeal for a weakening of...
Rolf J. Furuli
30.09.2014
I Tidsskriftet sto det nylig en kronikk om nekting av blodoverføring ( 1 ). Jeg forstår kronikken slik at den slår til lyd for en svekking av pasientrettighetene, og derfor vil jeg komme med noen...