Rolf Hanoa*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Hanoa*

Rolf Hanoa*
30.01.2002
Pasientrettighetsloven ble sanksjonert i statsråd 2. juli 1999 (1). Den vedtatte lovtekst med forarbeider dannet grunnlaget for den studie som ble igangsatt ved vår avdeling høsten 2000. Ti...