Rolf Hanoa*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Universitetssykehuset i Nord-Norge

9038 Tromsø

* Nåværende adresse:

Ullevål universitetssykehus

0407 Oslo

Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi

Nevrokirurgisk avdeling

Artikler av Rolf Hanoa*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media