Rolf Bjerkvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rolf Bjerkvig (f. 1953) er professor dr.philos. i cellebiologi og har siden begynnelsen av 1980-årene arbeidet med eksperimentell kreftforskning. Han er også tilknyttet Haukeland Sykehus’ strategiske forskningsprogram

for genterapi.

Institutt for anatomi og cellebiologi

Universitetet i Bergen

5009 Bergen

Artikler av Rolf Bjerkvig
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media