Rolf Andreas Markussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Andreas Markussen

Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers
09.01.2018
We will address the question of whether peer review at the Research Council of Norway within the Research Programme on Better Health and Quality of Life inhibits the diversity of perspectives and...
Rolf Andreas Markussen, Ger Wackers
08.01.2018
Vi stiller spørsmål om Forskningsrådets fagfellevurderinger innenfor folkehelseprogrammet Bedre helse og livskvalitet hemmer perspektiv- og metodemangfoldet i den vitenskapelige kunnskapsproduksjonen...