Rochini Yogarajan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt til datainnsamling og -analyse, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Rochini Yogarajan er lege i spesialisering del 1.

Artikler av Rochini Yogarajan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media