Robert Rustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert Rustad

Robert Rustad
24.08.2006
Tom Sundar og medarbeidere ved Statens legemiddelverk hadde i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2006 en kronikk om den nye blåreseptordningen ( 1 ). Her skriver de at Statens legemiddelverk arbeider med å...