Robert Ferrari

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert Ferrari

Harald Schrader, Lars Jacob Stovner, Robert Ferrari
20.05.2002
En av forfatterne (LJS) publiserte i 1996 en oversiktsartikkel om vår viten om det kroniske nakkeslengsyndrom, basert på de til da tilgjengelige epidemiologiske, kliniske og eksperimentelle studier (...