Robert A. Burman

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert A. Burman

Stian Langeland Wesnes, Espen Saxhaug Kristoffersen, Robert A. Burman
27.03.2012
Fastlegeordningen har vært en suksess sett fra pasientenes, allmennlegenes og myndighetenes side. Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny fastlegeforskrift bygger i liten grad på faglige...
Robert A. Burman
23.02.2016
Brystsmerter ser man hyppig ved akutt sykdom utenfor sykehus, men det er stor variasjon i hvordan legevaktleger diagnostiserer og behandler. Håndtering av pasientene henger sammen med legenes «...