Roar Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Pedersen

Ivar Molvær, Per Møll, Arne Roar Hovland, Fredrik Paulsen, Eline Aksnes, Ole Drabløs, Leif Aalvik, Gunnar Kullmann, Finn Lilleås, Heinrich Backmann, Linda Berg og, Roar Pedersen
26.03.2009
Ditlef Smith (f. 24.2. 1946) gikk bort 6.7. 2008. Vi har mistet en god kollega og venn og en pådriver i norsk privat radiologi. Ditlef ble uteksaminert i 1973 etter utdanning i Gent, begynte ved...
Aslak Aslaksen, Roar Pedersen, Pål Bache Marthinsen, Nils-Einar Kløw
20.05.2011
Teleradiologi innebærer overføring av radiologisk bildemateriale fra ett sted til et annet for gransking og konsultasjon. Norsk radiologisk forening nedsatte i 2009 en gruppe for å se på muligheter...