Roar Kloster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Kloster

Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Lumbar spine conditions are the most common cause of non-fatal health loss and short-term sickness absence, and the second most frequent reason for disability ( 1 , 2 ). Diagnostic imaging is...
Tor Ingebrigtsen, Lise Balteskard, Kristel Ailin Guldhaugen, Roar Kloster, Bård Uleberg, Margreth Grotle, Tore Kristian Solberg
23.11.2020
Rygglidelser er den vanligste årsaken til ikke-dødelig helsetap og korttidssykefravær, og den nest vanligste grunnen til uføretrygd ( 1 , 2 ). Bildediagnostikk tilrådes ved symptomer uten bedring...
Eirik Helseth, Torstein Meling, Tryggve Lundar, David Scheie, Kari Skullerud, Knut Lote, Geirmund Unsgård, Roar Kloster, Iver Arne Langmoen, Knut Wester
20.02.2003
Selv om primære hjernesvulster er den tredje hyppigste årsak til kreftdød hos yngre voksne, vil den enkelte lege bare i begrenset omfang få noen større personlig erfaring med slike pasienter. I en...
Tor Ingebrigtsen, Roar Kloster
20.04.2002
Helseth og medarbeidere (1) presenterer i dette nummer av Tidsskriftet sine resultater etter innføring av endoskopisk tredjeventrikkelstomi som behandling ved hydrocephalus. Rikshospitalet innførte...
Francis Odeh, Roar Kloster
05.02.2013
A man in his twenties incurred multiple injuries in a snowmobile accident. When examined at A&E he scored 9 on the Glasgow Coma Scale (GCS 9), had severe pain and tenderness over the thoracic...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Roar Kloster
17.06.2011
En mann i 70-årene ble utredet for kronisk høyresidig hodepine. Bortsett fra et hengende øyelokk og lett anisokori, typisk for Horners syndrom, ble det ikke påvist nevrologiske utfall. Cerebral MR...
Francis Odeh, Roar Kloster
05.02.2013
En mann i 20-årene pådro seg multiple skader i en snøscooterulykke. Ved undersøkelse i akuttmottaket hadde han 9 på Glasgow Coma Scale (GCS 9), sterke smerter og ømhet over torkalcolumna, men ingen...