Roar Kloster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrokirurgisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

og

Institutt for klinisk medisin

UiT Norges arktiske universitet

Han har bidratt med idé, tolking av data, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Roar Kloster er spesialist i nevrokirurgi, avdelingsleder og universitetslektor.

Artikler av Roar Kloster
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media