Roar Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Fosse

Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
20.03.2018
Some patients in mental health care wish to become drug-free after long-term use of psychotropic drugs ( 1 – 3 ). In Norway, the hospital trusts have been ordered to establish drug-free therapeutic...
Jan Hammer, Didrik Heggdal, Arne Lillelien, Peggy Lilleby, Roar Fosse
19.03.2018
En del pasienter innen psykisk helsevern ønsker å bli medisinfrie etter langvarig bruk av psykofarmaka ( 1 – 3 ). I Norge har helseforetakene fått i oppdrag å etablere medisinfrie behandlingstilbud...
Roar Fosse
10.09.2009
Pandi-Perumal, SR Verster, JC Monti, JM Sleep disorders Diagnosis and therapeutics. 724 s. tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 199 ISBN 978-0-415-43818-6 Hovedtemaer er søvnens...
Roar Fosse
01.10.2013
Elektrokonvulsiv behandling (ECT) gis særlig for behandlingsresistent alvorlig/psykotisk depresjon. Når Helsedirektoratet nå utvikler nasjonale retningslinjer for bruken av denne behandlingsmåten,...
Roar Fosse
26.11.2013
En av Bergsholms kommentarer på min artikkel om effekter av elektrokonvulsiv behandling er at redusert aktivitet i frontotemporale nettverk ikke avspeiler en funksjonssvikt, men heller at pasientene...