Roar Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Forsknings- og utviklingsavdelingen

Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken

Han har bidratt med idé, utforming, datainnsamling, tolkning og utarbeiding av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Roar Fosse (f. 1965) er dr.philos. og forsker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Roar Fosse
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media