Roar Fjær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roar Fjær

Sverre Myren-Svelstad, Roar Fjær
12.10.2020
Våre kolleger Nakken og Sætre tar opp en viktig diskusjon om presis begrepsbruk i epileptologien. De viser til at termen «antiseizure medicine» (ASM) i økende grad erstatter «antiepileptic drug» (AED...