Roald Røde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Roald Røde

Jan F. Prytz, Radiologisk avdeling, Erik Waage Nielsen*, Erland Hall, Roald Røde
10.09.2000
Da vi ved Nordland Sentralsykehus startet med koronarangiografi i november 1973, var universitetsmiljøet i Nord-Norge i etableringsfasen. Hjertepasientene i Nordland hadde et meget begrenset tilbud...