Ritva Karinen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ritva Karinen (f. 1955) er m.sc. (fil.mag.) og forsker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Ritva Karinen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media