Rita Lill Lindbak

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rita Lill Lindbak

Leif Edvard Aarø, Rita Lill Lindbak, Simon Nygaard Øverland, Jørn Hetland
28.08.2008
Røykevanene i den voksne befolkningen i Norge har endret seg i løpet av de siste 30 – 40 årene. I 1973 røykte 51 % av mennene daglig og 32 % av kvinnene ( 1 ). I 2006 var det 24 % dagligrøykere blant...
Leif Edvard Aarø, Rita Lill Lindbak, Simon Nygaard Øverland, Jørn Hetland
28.08.2008
Smoking habits among adults in Norway have changed during the last 30 - 40 years. In 1973, 51 % of men and 32 % of women smoked daily ( 1 ); in 2006, 24 % of both men and women smoked daily. While...