Rita Konstante

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rita Konstante

Eirik Alnes Buanes, Andreas Barratt-Due, Reidar Kvåle, Lilian Leistad, Rita Konstante
25.06.2018
Vi takkar for ein oversiktleg artikkel om intermediærpasientar av Morland og medarbeidare ( 1 ). Det kjem fram at kunnskapen er begrensa om denne gruppa pasientar, som altså er for sjuke til å ligge...
Marte Lauvsnes, Rita Konstante
25.08.2015
Intensivenheten er kostbar for sykehuset. Derfor er det avgjørende for sykehusøkonomien at disse enhetene planlegges med stor nøyaktighet. Metoder for planlegging av intensivkapasitet har vært ulike...