Renate Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi

Haukeland universitetssjukehus

Renate Vik er spesialist i generell kirurgi og i bryst- og endokrinkirurgi og er overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Renate Vik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media